1.6.1 Opp frå Vasshuset ➌ Komplekst

Frå stålgrinda følgjer ein anleggsvegen til fots eller på ski opp til det tredje og siste av dei små vasshusa. Gå deretter skrått inn mot Vikeelva, kryss elva og sikt deg inn på det lågaste punktet på ryggen mellom Vallahornet og Saudehornet. Følg deretter sørryggen heile vegen til Austtoppen, eventuelt ved å ta skia på sekken dei siste 200 høgdemetrane. Den vanlegaste nedkøyringa går same vegen som ein kom opp, men gjerne på flanken på løparens høgreside av renna. Hellingsvinkelen held her jamt 37 grader i 600 herlege høgdemeter, deretter noko slakkare terreng ned mot Vikeelva og Vasshuset.

1.6.2 Ned rennene mellom Austtoppen og Vesttoppen ➌ Komplekst

På skredtrygge dagar byr Saudehornet også på meir ekstreme nedkøyringar for den erfarne alpinisten. Dersom ein følgjer egga frå Austtoppen mot Vesttoppen, kjem ein på toppen av to-tre flotte renner som stuper ned mot Vikeskåla. Dei brattaste partia i desse rennene er 45-50 grader.

Vi har samlet turbeskrivelser for toppturer i Sunnmøre og Sunnmørsalpene her