Utstyr: Hjelm, spade, søkjestong, sendar–mottakar, randonée- eller telemarkski og vinterklede. 

Farar: Skavlar på toppryggene.

Vegval: Følg veg 655 frå Ørsta sentrum i retning Sæbø. Etter om lag 4 km kjem ein til Høge-brua.

Køyr ikkje over brua, men køyr rett fram og ta av til venstre på bomveg etter om lag 1 km.

Følg denne opp og til venstre, før du tek på skia og siktar deg inn på Rjope-dalen.

Følg først dalføret eit stykke innover, før du tek peiling på ryggen nord for Rebbestadhornet og følgjer denne til topps.

Nedkøyring: Ein kan anten følgje same veg nedatt eller renne via det noko lågare Grøthornet.

Båe delar gir fin-fin krusing i hellingsvinklar som stort sett held seg under 30 grader.

Eit tredje alternativ er å renne nordover, ned mot Mossætra og vidare ned setrevegen til bustadfeltet Mosmarka. Men då må ein ha skyss attende til bilen.

Sjekk ut flere turbeskrivelser av toppturer i Sunnmøre og Sunnmørsalpene her.