1.9.1 Opp frå Brudavollen ➋ Utfordrande

Gå over markane på Brudavolltunet før du går vestover (venstre) på skogsvegen. Ta deretter første høgre og følg austover langs vegen, før du går gjennom open skog og følgjer i slakt terreng nordaustover mot Rjupedalen. Komen inn i denne, tek du peiling på ryggen nord for Rebbestadhornet og følgjer denne til topps. Ein kan følgje same veg ned som ein kom opp, noko som gjev fin-fin krusing i hellingsvinklar som stort sett held seg under 30 grader.

Sjekk ut flere turbeskrivelser av toppturer i Sunnmøre og Sunnmørsalpene her.