Stigning: 900 meter frå Steinstøylen.

Utstyr: Hjelm, spade, søkjestong, sendar–mottakar og randonée- eller telemarkski. 

Farar: På førsommaren har snøen vanlegvis sett seg så mykje at skredfaren er liten.

Derimot bør ein vere merksam på sprekkdanningar i den brattaste og smalaste delen av snøbreen. Mogleg skavl på toppegga.

Toppegga er ikkje vanskeleg, men krev god balanse. Dersom ein vil gjere turen på vinteren, må ein vere merksam på at skredfaren kan vere stor heile vegen opp breen, og også i topprennene.

Vegval: Følg veg 655 frå Ørsta sentrum i retning Sæbø. Etter om lag 4 km kjem ein til Høge-brua.

Køyr ikkje over brua, men køyr rett fram i om lag 7 km i retning Follestaddalen og Kolåsen.

Ta av til venstre inn på bomveg mot Romedalen like før du kjem fram i sjølve Kolåsen.

Følg setrevegen til endes til du kan parkere ved Steinstøylen etter om lag 7 km.

Ta no skia på sekken og følg ein nokså tydeleg sti opp forbi hyttene, gjennom ein liten skog og vidare opp i det lågaste skaret mellom Hallehornet og Romedalstinden.

Her kan ein vanlegvis ta på skia og skråe austover nokre hundre meter, før ein tek av opp-over sjølve breen mot søraust.

Følg no breen oppover i kupert terreng, som gradvis blir brattare opp mot skaret nordaust for sjølve Romedalstinden.

Set att skia i skaret og klyv til venstre for egga bakover til du når nokre renneformasjonar. Følg desse opp mot ein fortopp.

Klyv deretter eit par hundre meter bortover langs den smale og luftige egga til du når toppvarden. Set deg no ned og nyt solnedgangen ute i Breisundet!

Finn flere flotte toppturer du kan gå i Sunnmøre og Sunnmørsalpene her.

Nedkøyring: Den vanlegaste vegen ned går same vegen som ein kom opp.

Hellingsvinkelen på skikøyringa overstig neppe 35 grader, men ver merksam på moglege sprekker der breen er på det smalaste.