Utstyr: Hjelm, spade, søkjestong, sendar–mottakar, randonée- eller telemarkski og vinterklede. 

Farar: Skredterreng frå Vallahorn-ryggen på veg inn Skytjådalen og frå dalen opp på flanken.

Vegval: Ta av frå veg 655 ved Rossåbrua aust for Ørsta sentrum, inn på Mosmarkvegen.

Følg denne 300 meter før du tek til venstre og ny venstre ved Kiwi, så 300 meter opp Fonnavegen. Parker ved bommen på høgre side.

Ta på skia og følg først skogsbilveg i sikk-sakk før du går meir beint gjennom hogstfeltet til du kjem over skoggrensa.

Gå no skrått inn i Skytjådalen, der du tek austover og siktar deg inn på det slakkaste partiet opp mot toppflanken.

Følg denne til den vestlegaste og høgste toppen.

Nedkøyring: Følg same veg nedatt. Tidleg på vinteren kan ein oppleve fantastiske pudderforhold på flanken og vidare ned i Skytjådalen.

Ta gjerne turen med hovudlykt på kveldstid. Det er ei flott oppleving å sjå Ørsta sentrum bada i lys.

Finn flere flotte toppturer du kan gå i Sunnmøre og Sunnmørsalpene her