Tilkomst/parkering: Årsætra eller Årsætersætra. Følg vegen til garden Årsætra fremst i Follestaddalen. Ta av til venstre inn på bomveg mot Romedalen. Parker her eller følg setervegen til du kjem til brua nedanfor Årsætersætra, viss vegen er open.

Toppturen til Kjerringa er 4 km lang frå Årsæter. 2,5 km frå Årsætersætra.

1.11.1 Opp frå Årsætersætra ➌ Komplekst

Frå brua kan ein gå vest (til venstre) for Tveråna inn i Tverdalen, som ein då følgjer heile vegen opp mot toppryggen. Dei siste hundre høgdemetrane til toppen krev stegjarn og isøks ved hard snø. Det vanlege er å følgje same veg ned som ein kom opp. Turen ned Tverdalen til Årsætersætra går i kupert og flott skiterreng med hellingsvinkel på 25-35 grader. Den austvende sida held ofte god snø.

1.11.2 Ned Vestrenna ➌ Komplekst

Dersom snøforholda tillét det og du er ein habil alpinist, kan du velje eit brattare og smalare alternativ ned renna mot Langedalen og Mosætra/Vallasætra, noko som er ei ultraklassisk linje med 40 graders hellingsvinkel. Det siste alternativet krev førehands- plassert bil eller skyss på Vallasætra eller i Nupen (sjå rute 1.10).

Vi har samlet turbeskrivelser for toppturer i Sunnmøre og Sunnmørsalpene her