1.1.1 Opp frå Vollane via Rametinden ➌ Komplekst

Gå gjennom stålgrinda ved elva og følg stien oppover først på venstre side og så på høgre side av elva til terrenget legg seg ved Vollesætra. Herifrå går ein i relativt slakt terreng opp til Rametinden. Følg ryggen og etter kvart egga sørover mot Jønshornet. Ver merksam på store skavlar mot fjorden.

1.1.2 Ned Jønshornrenna og Molladalsporten ➌ Komplekst

Følg toppflanken 250 høgdemeter ned til skaret ved Molladalsgubben. Ta her ned Jøns- hornrenna til Storevatnet i Molladalen. Ved optimale snøforhold får den erfarne alpinisten spektakulær køyring på toppflanken og vidare ned den opp mot 45 grader bratte renna, før terrenget legg seg vidare nedover mot Molladalsporten. I Molladalsporten er det bratt og utsett terreng ned mot elva same kva for side ein vel. Ver derfor merksam på fare for både skred og utskliding. Komen ned til Melbøsætra, tek ein bil 1 dei 2,5 kilometrane attende til bil 2 på Vollane. Praktisk!

Finn flere flotte toppturer i Sunnmøre og Sunnmørsalpene her.