Tilkomst/parkering: Standaleidet. Følg vinteropen veg mellom Follestaddalen og Standal. Parker på biloppstillingsplass like ovanfor kraftverket som ligg om lag ein kilometer nedanfor høgste punktet på Standaleidet i retning Standal.

1.19.1 Opp frå kraftverket ➌ Komplekst

Gå bratt opp open skog til Nøvedalen. Følg dalen slakt innover i om lag ein kilometer, før du sikksakkar deg oppover den seige 400-meters-bakken til egga nord for hovud- toppen. Gå vekselvis på vestsida og austsida av egga bortover til toppen. Ein kan ta same veg ned som ein kom opp.

1.19.2 Ned Skondalen ➌ Komplekst

På skredtrygge dagar tilrår vi ein overgangstur med nedkøyring til Sæbø sentrum. Gå 100 bratte høgdemeter ned på austsida av toppegga, der du tek på skia og renn ned til skaret over Skondalen. Frå skaret kan ein kruse i nydeleg skiterreng 700 høgdemeter nedover Skondalen, før ein tek av vestover i om lag 500 meters høgde mot ein liten kolle. Køyr herifrå ned mot Risegardane like nord for Sæbø sentrum. Alternativt kan du ta av austover ved utgangen av Skondalen og følgje Gunnarråsa til fots heile vegen ned til sentrum. Unn deg ein kald drykk på Hotel Sagafjord medan du ventar på skyssen attende til Standaleidet. Ein kan sjølvsagt også gå turen den andre vegen, eller berre returnere same veg som ein kom opp.

Finn flere fine toppturer du kan gå i Sunnmørsalpene og på Kolåshalvøya her