Litt etter du har passert skisenteret ved Øse (som er sporadisk åpent i helgene) er det et veiskille der du må bestemme deg for fjell eller fjord, høyre eller venstre.

E6 svinger østover og fortsetter videre opp på snaufjellet i Lavangen kommune.