– I Nord-Norge, og spesielt Nordland er det krevende forhold nå. Her kan det stedvis være svært lett å løse ut skred. Årsaken er at før nysnøen kom, lå det mange steder rim og kantkorn i overflaten. Disse utgjør et veldig ustabilt lag. Kommer det mye snø over kan det etter hvert løsne store skred av seg selv, sier senioringeniør og gruppeleder for snøskredvarslerne i varsom.no, Emma Barfod.

SKRED I NORD: Fra en av observasjonene i Nordland fredag. Foto: Varsom.no
SKRED I NORD: Fra en av observasjonene i Nordland fredag. Foto: Varsom.no
Annonse

Det varsles faregrad tre - betydelig skredfare - i store deler av Nordland fredag og lørdag. Også på Nordvestlandet gjelder denne faregraden, men her skal det avta noe på lørdag. I Trollheimen meldes det betydelig skredfare både fredag og lørdag.

– På Vestlandet kan det nå være lett å løse ut flakskred. Det har kommet nysnø i kombinasjon med vind som danner ferske ustabile flak. Der sola står på, vil det også kunne løsne skred av seg selv i bratte, solvendte sider. Spesielt forsiktig bør man være i Trollheimen. Her tyder observasjoner på at det finnes svake lag som gjør snøen ekstra ustabil, sier Barfod.

SKRED I VEST: Fra en av observasjonene på Vestlandet denne uken. Foto: Varsom.no
SKRED I VEST: Fra en av observasjonene på Vestlandet denne uken. Foto: Varsom.no

Tidligere denne uken meldte Varsom.no faregrad tre i hele Sør-Norge, men i disse regionene er snøen mer stabil nå, og det meldes faregrad 2 - moderat skredfare - i øst, sør- og sørvestlige deler av Norge. På Svalbard er det fortsatt krevende forhold.

– På Østlandet må man huske å vurdere fokksnøens stabilitet selv om det ikke er dannet ferske flak, og ha normal varsomhet hvis man beveger seg inn i skredterreng. På Svalbard er det betydelig snøskredfare og det kan gå store skred, sier Emma Barfod.

Oppdatert skredfarevarsel finner du på varsom.no.