– Jeg var på Jiehkkevárri da helikoptrene begynte å surre over massivet. Medias henvisninger til at skredet skal ha skjedd på Vestbreen eller Blåisen er feil, da skredet oppstod etter en kalving i Sydvestbreen, helt sør i massivet. Jeg gikk førstesporet både opp og ned Blåisen uten tegn til bevegelse i verken snø eller is, og ruten blir generelt mindre solpåvirket enn det sydvendte bredhenget i Sydvestbreen, forteller Jøran Dahlhaug.

Den storstilte redningsaksjonen fikk stor oppmerksomhet i media, men det ble relativt fort klart at ingen ble skadet i hendelsen. Manglende mobildekning i området skapte en del forvirring om hvor skredet faktisk skjedde.