Fra 1. november er Fri Flyt en del av VG.

– I Nordland med Salten og Svartisen er det vedvarende svake lag som er svært lett å påvirke, som ligger under vindåvirket snø. Salten var det en observatør som forteller at det sprakk opp på alle kanter og det var fjernutløste skred. Der bør folk holde seg langt unna bratt terreng, sier vaktleder ved snøskredvarslingen, Ingrid Skrede.

Annonse

Varsom har siden mandag denne uken oppjustert farevarselet for Svartisen og Salten til faregrad fire, altså stor skredfare. Det er den nest høyeste faregraden, og betyr at det er stor sannsynlighet for å utløse ras.

Usikker på hva et snøskred er? Her kan du lese mer om det - og få mer kunnskap om når det er skredfare.

Vedvarende svake lag av kantkorn og rim tar lang tid før forsvinner, særlig når det er kaldt – slik det er i tiden fremover i Nordland.

– Det ser ikke ut som det forsvinner med det første i alle fall.

Det er også faregrad fire på Voss tirsdag.

–  Der det primært er det skredfare knyttet til det som har kommet av nedbør. Da er det egentlig den nye fokksnøen som er problematisk der. Det er forbigående og vil stabilisere seg.

Den siste tiden har det blitt observert flere skred. I Salten observerte Torbjørn Pedersen dette skredet:

Mens det ved Gårdsfjellet i Hadsel ble løst ut et skred av et turnfølge på fem. Skredet var rundt 100 meter bredt. En i turfølget ble liggende oppå skredmassene og ført rundt 15 meter ned, men var uskadd.

Skredfare
SNØSKRED: Her ser du bruddkanten fra skredet i Vesterålen. Foto: ØHenjum

Tidligere har Fri Flyt også skrevet om samme skredproblematikk i Lyngen/Tromsø-området.

– Hele Nord-Norge har vedvarende svake lag. De er lettest å påvirke sør i Nordland. Men det er absolutt en skummel situasjon lenger nord også, sier Skrede.

– Hvilke faretegn gir dette?

– Det er ofte vanskelig å vite. Det kan gi drønn, skytende sprekker og at skred kan fjernutløses. Men det kan også være det ikke gir faretegn, men likevel er der og kan påvirkes. Særlig på tynt og mykt snødekke kan en påvirke de og gi store skred. Derfor er de også skumle, sier Skrede.

Det er altså faregrad fire i Salten og Svartisen tirsdag og onsdag denne uken. Begrunnelsen fra Varsom er følgende: «Vedvarende svake lag er svært lett å påvirke, og skred kan bli store. Fjernutløsning er sannsynlig. Unngå skredterreng.» 

I Ofoten er det faregrad tre, mens det i Lofoten og Vesterålen er faregrad to. Lengre nord i landet er det vekselsvis faregrad tre og to.

I Nord-Troms, Indre Troms, Ofoten, Indre Fjordane, Jotunheimen, Indre Sogn, Hardanger, Heiane, Vest-Finnmark og langs Finnmarkskysten er det faregrad tre, som betyr betydelig skredfare.