Faretegn på snøskred forteller oss at det er betydelig eller høyere fare for snøskred. På tur er det viktig at du har alle sansene med deg og at du følger med på hva som skjer med snøen rundt deg.

Ser du følgende faretegn snakker naturen til oss med utropstegn: