Klassifisering av snøskredterreng (KAST) er den norske oversettelsen av avalanche terrain exposure scale (ATES). NVE ønsker at man bruker KAST som begrep i Norge.

I ATES er ferdsel på isbre innlemmet i klassifiseringen, men ikke i KAST.