KAST er kort for Klassifisering Av SkredTerreng, en fornorskning av det engelske begrepet ATES (Avalanche Terrain Exposure Scale). Skredvarslingstjnetenste presenterer det relativt f4erske begrepet på sine nettsider, men KAST har allerede blitt grundig introdusert også i bøkene Trygge ToppturerSkikompis og ikke minst Toppturar i Sunnfjord, hvor bildet over er hentet fra. 

Ut fra hvilken terrengklasse en tur eller et fjell er plassert i blir det betydelig enklere å velge riktig og trygg tur ut ra aktuelle forhold. Slik beskriver Varsom.no hvordan systemet bør brukes:

Annonse

Vær ærlig med deg selv når du vurderer egen erfaring og ferdigheter. Gjør turvalg etter evne og aktuelle forhold. Er skredfaren for høy eller komplisert? Kan dere ikke håndtere skredproblemene? Er gruppen for stor? Har dere for liten kompetanse eller erfaring? Da er det ofte mulig å tilpasse turen ved å velge en sikrere tur med KAST.

Les mer om skredterrenginndelingen her!

KAST handler om å dele skredterreng inn i tre klasser (egentlig fire, hvor klasse 0 ikke er skredterreng. Trykk på lenkene for å lære mer om klassene):

Klasse 0 (ikke skredterreng): Terreng som klassifiseres som ikke snøskredterreng. Det er flatt eller slakt terreng. Det kan være små hellinger og formasjoner, men normalt ikke verken utløp eller løsneområder for snøskred. Typisk ferdsel er nordisk skitur, trugetur og skuter.

Klasse 1 (enkelt): For det meste slakt og oversiktlig terreng. Du vil måtte forholde deg til utløpsområder og mulige terrengfeller, mens løsneområder kan unngås. Basert på terrenget vil det være stort spillerom i forhold til rutevalg. Typisk ferdsel er nordisk skitur, trugetur, skuter og alpin skitur/topptur.

Klasse 2 (utfordrende): Utfordrende skredterreng er terreng hvor du eksponeres for løsneområder, utløpsområder, terrengfeller og flere ulike terrengformasjoner. Terrenget gir muligheten for flere rutevalg, og ved godt rutevalg kan eksponering for skredterreng reduseres mye eller elimineres. Typisk ferdsel er alpin skitur/ topptur. 

Klasse 3 (komplekst): Komplekst skredterreng er uoversiktlig og bratt terreng, typisk alpine topper. Man må forholde seg til flere fjellsider og skredbaner samtidig, og er utsatt for flere løsneområder og utløp. Terrenget gir begrensede muligheter for rutevalg, og det vil være lang eksponeringstid for skredterrreng. Typisk ferdsel er alpin skitur/ topptur og alpin klatring.

Les også: Toppturer i Rondane 
Les også: 15 steg til toppturlykken på ski
Les også: Turens lille ekstra