– NVE lanserer 78 turer i Romsdalen og Lofoten, samt et landsdekkende kart basert på metoden Klassifisering Av SkredTerreng (KAST). Dette er et godt hjelpemiddel til de som planlegger tur i vinterfjellet. Hovedmålet er å sette mer fokus på gode terrengvalg for unngå nye skredulykker, sier Rune Engeset i NVE og leder av Snøskredvarslingen.

KAST er et system for å dele inn terrenget etter hvor krevende det er med tanke på snøskred. Les mer om KAST her!

NVEs nye kartserie – som du finner her – består av KAST-klassifiserte turer. De mest populære turene i Romsdalen og Lofoten er manuelt klassifisert av skredeksperter og tindevegledere i regi av NVE. Tindevegleder og skredobservatør Halvor Hagen har gjort jobben i Romsdalen og Halvors kollega Jonas Dahlstrup i Lofoten.