– NVE lanserer 78 turer i Romsdalen og Lofoten, samt et landsdekkende kart basert på metoden Klassifisering Av SkredTerreng (KAST). Dette er et godt hjelpemiddel til de som planlegger tur i vinterfjellet. Hovedmålet er å sette mer fokus på gode terrengvalg for unngå nye skredulykker, sier Rune Engeset i NVE og leder av Snøskredvarslingen.

KAST er et system for å dele inn terrenget etter hvor krevende det er med tanke på snøskred. Les mer om KAST her!