Sjekk alle punkter: Alle turer i skredutsatt terreng må starte med en rutinemessig gruppetest av sender/mottaker. En i gruppen skrur sin sender/mottaker over på søk mens de andre stiller seg opp med en avstand på minst to meter. Alle enhetene skal identifiseres med pip og avstandsindikasjon. Hvis en enhet ikke gir utslag eller indikerer feil, må sender/mottaker repareres eller erstattes. Ikke legg på tur uten. Dersom batterikapasiteten er under 70%, bør batteriene byttes. Gruppen bør også sjekke resten av ABC-utstyret som kreves for å gjøre et søk. Spade og søkestang skal alltid med.

Første episode av sikkerhetsskolen finner du her!