– Dronen kan brukes som et tilskudd til andre ressurser i en søksoperasjon og vil være effektiv i et overflatesøk ved at den kan sende bilder til operatøren og bevege seg veldig mye raskere i terrenget enn et menneske til fots, sier senioringeniør i Norwegian Research Center (NORCE) Andreas Tøllefsen til Fri Flyt.

Tøllefsen forteller om et forskningsprosjekt som utvikler dronemonterte sensorer i søk og redning i skred. Prosjektet er gjort i samarbeid mellom NORCE, Forsvarets vinterskole (FVS) og Statsforvalteren i Troms og Finnmark.