Denne uken ble det kjent at Ivar Tollefsen gjennom selskapet Fredensborg Fritid, som også er eid 15 prosent av Håkon Arnstorp, har kjøpt Tyin Filefjell.

Det innebærer tomter på til sammen 49.000 mål, som gir ekslusiv rett til å bygge hoteller, infrastruktur og skisenter.

Annonse

Det skriver Finansavisen, som først meldte saken.

Det har vært en dårlig skjult hemmelighet at Ivar Tollefsen gjennom selskapet Fredensborg Fritid har vært i forhandlinger om å kjøpe Tyin Filefjell, selv om de gjentatte ganger har avstått fra å kommentere.

En stor del av årsaken til at det har tatt lang tid å få på plass en avtale, de første rapportene om forhandlinger kom allerede i november i fjor, er fordi området har hele 25 grunneiere. Nå har de altså kommet til en enighet med investoren fra Sandvika i Bærum.

Det er nå altså snakk om en avtale om kjøp. Selve kjøpet eller transaksjonen er ikke gjennomført enda.

Det er også inkludert at Tollefsen skal kjøpe Tyin Filefjell Utvkling AS, som har rettigheter til skisenteret. Det samme gjelder Filefjellstuene og Tyin Aktiv i tillegg til severingsstedet Tyinkrysset Fjellstue.

Skisenteret består av to t-krokheiser og to skålheiser. Det er totalt 17 nedfarter i ulike størrelser.

Ivar Tollefsen eier fra før 50 prosent av selskapet SkiGeilo, som altså eier skisenteret og en del annet ved den populære vinterdestinasjonen. Likheten mellom Tyin-kjøpet og Geilo-kjøpet er at han kjøper opp «rubbel og bit».

Tollefsen har hovedsaklig bygget opp formuen på eiendomsinvesteringer. Den skal forøvrig være på drøyt 38 milliarder kroner, ifølge Kapital.

Det er uklart hva han betaler for hele pakken, eller deler av den for den saks skyld.

– Prisen på avtalen er ikke forhåndsbestemt, men det er landet en avtale som gjør at hver tomt vil prises ulikt til sluttkundene, avhengig av beliggenhet, størrelse og det markedet tomten selges i, sier Håkon Semb-Arnstorp, administrerende direktør i Fredensborg Fritid, til FA.

Det er også ukjent hvor mange hytter som skal bygges, men det vil altså være snakk om en storstilt utbygging av området.

Det er også skissert nye heistraseer. Bygging av ny heis ved Tyinkrysset ligger også inne som et rekkefølgekrav i planverket som er vedtatt.