Denne uken lanserte han boken «Sikker klatring». I et av kapitlene oppsummerer han gode sikkerhetsvaner i ti punkter. Et av de går på hjelmbruk, som det i særlig sportsklatring ikke er kultur for å bruke. Evensen mener klatrere har en lang vei å gå i både bruk og bevissthet rundt hjelmbruk. 

– Ser vi på tallene for klatreulykker kunne 26 prosent av utendørsulykker fått et annet utfall ved bruk av hjelm. Mange av de gjelder fjellklatring og tradklatring, men det er særlig i miljøet rundt sportsklatring det ikke er noe miljø for hjelmbruk. Det er det mange grunner til, sier Evensen.