Denne uken lanserte han boken «Sikker klatring». I et av kapitlene oppsummerer han gode sikkerhetsvaner i ti punkter. Et av de går på hjelmbruk, som det i særlig sportsklatring ikke er kultur for å bruke. Evensen mener klatrere har en lang vei å gå i både bruk og bevissthet rundt hjelmbruk. 

– Ser vi på tallene for klatreulykker kunne 26 prosent av utendørsulykker fått et annet utfall ved bruk av hjelm. Mange av de gjelder fjellklatring og tradklatring, men det er særlig i miljøet rundt sportsklatring det ikke er noe miljø for hjelmbruk. Det er det mange grunner til, sier Evensen.

Annonse

Han har analysert over 1000 klatreulykker i arbeidet med boka. Tallet på 26 prosent inkluderer både ulykker der hjelm trolig hindret alvorlig hodeskade og ulykker der klatreren eller sikrere ikke hadde hjelm og ville kommet bedre fra ulykken dersom hun eller han hadde hatt det. 

Standard i fjellklatring

Hjelm er standard i fjellklatring, blant annet på grunn av faren for steinsprang i fjell av varierende kvalitet. Men i sportsklatring er det i dag lite vanlig at voksne klatrere bruker hjelm. Dette mener Evensen bør endres, både fordi det også her er fare for steinsprang og fordi hodeskader kan skje ved fall, selv om sikringen fungerer.

– Gjør i alle fall en vurdering. Da har du i det minste tenkt over det, og gjort et bevisst valg. Du skal ikke bare la være å gjøre det på automatikk. Den bør komme som en del av en tidlig sikkerhetsvurdering, sier Evensen, og fortsetter:

– Hvis du faller på naturlig sikring og de ryker, får du fort en rotasjon som gjør at du havner opp ned med hodet først istedenfor beina først. Det kan også skje i sportsklatring. Sportsklatrere føler at det ikke er like viktig som tradklatring, men det er nok av ulykker og steiner som faller der også. Alle som har klatra noen år har opplevd at det har kommet en stor stein like ved deg, men at det har gått fint. Det kunne like gjerne gått galt.

Sikker klatring

  • Utgitt: Oktober 2019
  • Forfatter: Geir Evensen
  • Utgiver: Fri Flyt Forlag
  • Boken kan bestilles gjennom friflytbestill.no.

– Bruk hjelm når du sikrer

Han sier det er flere grunner til at hjelmbruken ikke er like høy i sportsklatring som den for eksempel er på ski og på sykkel.

– Man føler seg friere uten hjelm, og veldig mange av hjelmene som finnes er klumpete og føles som et «bøtte» på hodet. Hadde produsentene laget freshere hjelmer som sitter bedre hadde det hjulpet. Det er absolutt ikke et argument mot å bruke hjelm, men i praksis har det nok betydning. Det må også begynne å bli kult med hjelm, og flere av nestorene må begynne å bruke det, sier Evensen.

Så kommer han med det som bør bli et viktig kompromiss for klatrere som er skeptiske til hjelmbruk.

– Den største faren er stein som faller ned. Derfor bør de som sikrer oftere bruke hjelm. Det er stort sett på bakken du er utsatt for det. Bruker du ikke hjelm når du klatrer på bolt, bør du i alle fall ha det når du sikrer.