– Det må ses i sammenheng med andre, store arrangementer i Oslo. Disse har ofte et budsjett på 16, 17 og 18 millioner kroner. Hvorfor X Games har en størrelse på 42 når det ikke er vist til noen anbud eller kvalitetssikring synes vi er merkelig, sier Arbeiderpartiets representant i Finanskomiteen, Nadeem Iqbal Butt til Fri Flyt.

Han sikter blant annet til freestyle-VM i 2013 som hadde et samlet budsjett på 15,5 millioner kroner.

Annonse

Dette er X Games

  • Ble for første gang avholdt i 1995 i Providence & Newport & Mount Snow.

  • Har siden den gang vært en årlig ekstremsportkonkurranse med svært høy status blant utøverne.

  • Har siden 2002 hatt sin vintersportdel i Aspen.

  • Startet i 2010 med en europeisk del i Tignes i Frankrike for å nå et bredere publikum, i tillegg til hovedeventet i Aspen.

  • I 2013 ble denne en del av en global satsning som etter planen skulle vare fram til 2016.

  • Etter å ha gått med 180 millioner i underskudd på et budsjett på 500 millioner ble denne konkurransen kuttet etter kun et år.

  • En av årsakene var et tregt sponsormarked i tillegg til lave TV-tall.

  • Vil ha Oslo som en del av den europeiske X Games. Henning Andersen og Terje Håkonsen er initiativtakere, med støtte fra TV2, ESPN og Oslo kommune.

Finanskomiteen skulle etter planen ta opp saken onsdag før saken går videre til Bystyret 29. april. Istedenfor blir det altså et ekstraordinært møte i neste uke. Blant spørsmålene Arbeiderpartiet stiller til Byrådet er de høye honorarene i budsjettet.

– Det er enorme summer i denne sammenhengen. Det er et stort totalbudsjett, samtidig som det tradisjonelt er vanlig å bruke mange frivillige i norsk idrett. Det kan selvfølgelig finnes en forklaring, men det er rart at det er så stort avvik i forhold til andre arrangementer, mener Butt.

LES OGSÅ: Oslopolitikerne positive til X Games

15 millioner kroner til løyper

I budsjettet som er lagt frem for Bystyret og Finanskomiteen blir det brukt i underkant av 15 millioner kroner på løyper, deriblant X Course, Big Air (midlertidig rigg i Tøyenparken) og en halfpipe.

I tillegg blir det totalt gitt 4 215 000 i honorarer til ledelsen og ansatte, samt SAHR Productions to millioner kroner for gjennomført arrangement. Det er i brevene fra TV2 understreket at man ikke regner med verken sponsor- eller billettinntekter for arrangementet. Fest og middager i tillegg til VIP gir en samlet sum på 690 000 kroner. Til sammenligning er budsjettet for frivillige satt til 273 000.

Butt understreker at de i utgangspunktet er positive til X Games, men at han føler prosessen bærer preg av hastverk.

– Det er den store sammenhengen vi tenker på. Jo mer vi spør, jo mer usikker blir jeg på om man i det hele tatt kan ha det på den datoen det er satt opp.

Arbeiderpartiet stiller seg også kritisk til en rekke andre punkter i budsjettforslaget. Blant annet skal alle inntekter gå direkte til ESPN og TV2 for reinvestering i X Games 2017. I spørsmål til Byrådet stiller Arbeiderpartiet seg undrende over hvor hvem disse inntektene går til dersom X Games 2017 ikke blir avholdt. I tillegg savner de i det hele et anslag på inntekter til arrangementet.

X Games i Oslo blir en del av den europeiske delen av X Games, sist avholdt i Tignes i Frankrike i 2013.

LES OGSÅ: - Nekter å la NIF styre X Games

Høyre: - Ikke dramatisk

Leder av Finanskomiteen, James Stove Lorentzen (H), mener det er udramatisk at Arbeiderpartiet setter spørsmålstegn ved budsjettet. Han mener at gode spørsmål tas imot, men sier de ser på budsjettet som godt nok.

– Det er klart at gode og kloke spørsmål skal man lytte til. Det er alltid greit at de kommer med ekstra spørsmål og ser fram til spørsmålene. Vi er fornøyde med avtalen, understreker Lorentzen.

I forkant av møtet har det også vært en åpenlyst konflikt mellom arrangørene og Norges idrettsforbund (NIF). Det toppet seg da generalsekretær i NIF, Øystein Dale, sa at det var aktuelt å nekte norske utøvere å delta i konkurransen.

– Kommer dere til å ta hensyn til konflikten mellom TV2 og NIF?

– Jeg oppfatter det som en litt konstruert krangel. Det er en god dialog mellom partene. Den konflikten man får inntrykk av, den er laget. Det er god dialog mellom partene, og kommer nok til å gå bra, avslutter Lorentzen. 

Den endelige avgjørelsen blir tatt 29. april i Bystyret. Der har Høyre, sammen med de borgerlige partiene flertall.

Daglig leder i SAHR Productions og initiativtaker til X Games, Henning Andersen, ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.