Oppstigning går i potensielt utløpsområde for skred. I siste del opp mot ryggen mellom 940-1020 moh. er det 30-35 grader.

Vel oppe på ca.1100 moh. går ruta østover langs ryggen på Postdalsfjellet der det på siste delen begynner å stige jevnt oppover.

Etter hvert blir ryggen så smal at stegjern og isøks erstatter ski, hvis man ønsker å fortsette helt til topps.

Et stykke før høyeste punkt på 1363 moh. møter du turens lille crux, med et lett spennende opptak der vanskelighetsgraden avhenger av snømengde. 

Ned: Det er vanlig å kjøre ned samme vei.  Hvis du har gått opp via 5.3.2 er det lurt å holde høyden litt nedover dalen når du nærmer deg dalbotn.

Vel nede blir det enten å gå langs veien tilbake til bilen eller håpe på haik.

5.3.2: Ønsker du en litt mer variert og alpin oppstigning, er det mulig å starte fra der elva Vádjájohka krysser veien og følge nordvestryggen opp.

Her må du nok etter hvert regne med å måtte ta skiene på sekken og eventuelt også bruke stegjern.

Oppe på ryggen vil du komme inn på 5.3.1-ruten og kunne følge denne videre.

Balsfjord-Tamokdalen i Troms har mange herlige toppturer å by på, finn flere her

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10149 Skibotndalen
 • Toppkoordinater: 558741 / Nord 7681370.53, Øst 693670.57
 • Startsted: Várregaska. Parkering langs Fv.87
 • Høydemeter: 1280 meter
 • Tid opp: 5-6 timer
 • Tid ned: 2 timer
 • Beste sesong: Mars - juni
 • Eksposisjon: V-N
 • Bratteste parti: 35 grader
 • ATES klassifisering: 2 – Utfordrende
 • Faremomenter: Utløpsområder. Løsneområder. Skavler
 • Spesielt utstyr: Isøks og stegjern