En viktig person for å jobbe frem populariteten til området har vært Aadne Olsrud i Tamokdalen.

Han er også personen å kontakte hvis man ønsker info om forholdene.

Kjente turer og topper

Store RussetindenTamokfjellet og Blåbærtinden er utfordrende og majestetiske fjell som krever respekt.