Ned: Nedkjøringen følger i samme trase som oppstigningen, med de variasjoner du ønsker.

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10148 Bardufoss

 • Toppkoordinater: 484804 / Nord 7686985.93, Øst 685642.69

 • Startsted: Fossbakk

 • Høydemeter: 1160 meter

 • Tid opp: 3-4 timer

 • Tid ned: 1-2 timer

 • Beste sesong: Januar - mai

 • Eksposisjon: V-SV

 • Bratteste parti: 25-30 grader

 • ATES klassifisering: 1–Enkelt 

 • Faremomenter: Små bratte skredutsatte heng