5.1.1 «NORMALRUTA» ➌ Komplekst
Første utfordring blir å passere E6. Deretter følges Buktelva oppover. Avhengig av snøforholdene er det best å legge sporet langs østsiden av elva. Det kan være litt kronglete gjennom skogen i begynnelsen. Er det greit med snø, kan sporet legges relativt nært elveløpet, der det generelt er slakest. Vær obs på at elvedalen kan fungere som ei terrengfelle ved skred. Mellom 500–700 moh. kommer du inn i et område som er 30–35 grader omgitt av brattere partier. Etter det stiger det jevnt oppover inntil du rett vest for toppen på ca. 1000 moh. begynner oppstigningen av den siste lange bakken mot toppen. Er det lite snø, kan det være en del stein som stikker frem. Oppstigningen er jevnt 30–35 grader med partier, spesielt i øvre deler, på 35–40 grader. Ved hardt føre vurder bruk av stegjern. Vær obs på skavler på toppryggen.

NED: Nedkjøringen går i samme trasé som oppstigningen. I siste del av nedturen fra ca. 800 moh. mot skogen kan du eventuelt holde litt mer mot øst og velge litt brattere linjer. Det kan vurderes å kjøre selve elveløpet nedover, da snøen ofte ligger lenger her.

Finn flere turbeskrivelser for flotte toppturer i Balsfjord - Tamokdalen og Troms her