5.7.1 «NORMALRUTA» ➌ Komplekst
Første del av ruta følger scooterløype mot Finndalen/Vassdalen til du ser den markerte renna (Stor- skrerenna) som kommer ned på sørsiden av toppen. Denne renna eller området til venstre for den skal følges opp. Terrenget oppover er småkupert med små skrenter, så det er viktig å bruke tid og energi på gode vegvalg. I området mellom 500–1140 moh. er det partier som er 30–45 grader! Så her befinner du deg i løsneområder og utløpsområder for skred. Vel oppe flater det litt ut, og nå legges sporet mot toppunktet.

NED: Den vanligste nedkjøringen følger samme trasé som oppstigningen.

5.7.2 NED: NORDVESTKLØFTA ➌ Komplekst
Et annet alternativ er å kjøre ned den markerte kløften mot V–NV. Denne er bratt med områder på 35–45 grader.

Se her for å finne flere toppturer du kan gå i Troms og Balsfjord-Tamokdalen.