5.2.1 «NORMALRUTA» ➋ Utfordrende
Første del av ruta legges langs en skogsveitrasé oppover. Denne ender på ca. 350 moh. Videre er det stort sett greit å finne en trasé gjennom skogen. Mellom 380–420 moh. er det et litt brattere parti inn mot pkt. 472. Videre oppover langs den brede ryggen er det under 27 grader. I området mellom 860–1030 moh. er det partier som er 30–35 grader. Med god innsats i å lese terrenget skal det være mulig legge ei rute som går i terreng under 30 grader. Ryggen blir etter hvert litt smalere, og det er bratt ned mot sør, så legg ruta mest mulig i nærheten av ryggen oppover. På 1300 moh. flater det ut, og du siger inn på topplatået og kan etter hvert skue toppvarden.

NED: Den vanligste nedkjøringen følger samme trasé som oppstigningen. Vær nøye med ikke å komme for langt ned mot sør, for da kan du komme inn i lange og bratte skredutsatte områder ned mot Stordalen. Blir du tatt av skred her, vil det være katastrofalt. Men ryggen er bred, så her kan du få nyte mye veldig fin skikjøring.

5.2.2 FORELVHOLET ➌ Komplekst
Et annet alternativ er å starte fra Kilen ved E6 og gå opp gjennom Forelvholet. Terrenget er småkupert. Fra 700–1300 moh. går du i en dalformasjon med små heng på 30–40 grader. Så vær obs på at du er i utløpsområde for skred fra sidene. Vel oppe av dalformasjonen er det bare å spore mot toppvarden.

NED: Nedkjøringen følger samme trasé som oppstigningen.

TRAVERS ➌ Komplekst
Et spennende alternativ kan være å traversere fjellet ved å gå opp 5.2.1 og så kjøre ned langs 5.2.2 og skrå tilbake til utgangspunktet.

Sjekk ut flere fine toppturer i Troms og Balsfjord-Tamokdalen her