Tilkomst/parkering: Skinnviksætra. Følg E39 frå Volda inn til Fyrde i botnen av Austefjorden. Følg veg 655 om lag 2 kilometer ut fjorden på andre sida, før du tek av til venstre på seterveg/bomveg. Dette er den setervegen som blir først brøytt om våren, og du kan då køyre bratt heilt opp på Skinnviksætra, som ligg 400 moh. Dermed kjem du enkelt tett inn på fjella Eidskyrkja og Lisje Eidskyrkja.

4.2.1 Opp frå Skinnviksætra ➌ Komplekst

Ta peiling på Blåbreen og krus oppover den slakke, innbydande lia. Terrenget flatar ut eit lite stykke før du skal opp sjølve breen, som held 25 grader i starten, men som legg seg gradvis inn mot sjølve topp-platået. Herifrå er det om lag 1 kilometer slakk stigning sørover til toppvarden på Eidskyrkja.

Den vanlegaste nedkøyringa går same vegen som ein kom opp. På godt vårskiføre kan du kruse heile vegen ned til setra. Men du kan også skråe mot venstre når du nærmar deg flata under breen. Når du stoppar, kan du ta på fellane og følgje ruta som er skildra under, til toppen av Lisje Eidskyrkja.

Sjekk ut flere toppturer du kan gå i Sunnmøre og Austefjordfjella.