8.1.1 Opp frå Stordal skisenter ➊ Enkelt

Følg den markerte ryggen like ovanfor toppstasjonen til du kjem opp på Sandfjellet. Ta no nordover i slakt terreng til topps. Utsynet frå toppen mot fjella på andre sida av dalen er nydeleg. Følg same veg attende i flott skiterreng med opp mot 30 graders hellingsvinkel.