Tilkomst/parkering: Gudbrandsjuvet. Følg hovud- vegen frå Valldal mot Trollstigen, og parker ved Gudbrandsjuvet på Alstad etter om lag 15 kilometer.

9.4.1 Opp frå Gudbrandsjuvet ➋ Utfordrande

Følg merkt sti oppover mot Alstadsætra, før du tek vidare opp forbi Heisætra og inn i Middagsbotnen. Følg no slakkaste veg opp dalføret til du når Høgd 1270. Ta vidare sørover og kryss den austlege delen av Trollkyrkjebreen, før du tek over det lågaste skaret mellom Muldalsegga og Trollkyrkja. Traverser no Nakkebreen til du når søraus- tryggen av Trollkyrkja, som du følgjer til topps til fots. Nyt utstynet frå toppen!

Som ein forstår, byr Trollkyrkja på ei lang nedkøyring i moderat og flott skiterreng. Vel nede ved skia att, kryssar du Nakkebreen og tek same veg ned som du kom opp.