7.2.1 Opp via Tjørnaland ENKELT, E1, L

Ruta går i flatt terreng mot vest frå gardstunet og du passerer vatnet Stølstjørna på sørsida. Der er ei bru over elva like sør for vatnet. Deretter går du mot nordvest i eit lett kupert parti, før du svingar opp ryggen som fører opp til toppartiet. Slettheia er den vestlegaste av dei to toppane her. 

Nedkøyring: Du køyrer ned same ruta som du gjekk opp, eller legg sporet litt lenger mot sør der du finn den finaste skogskøyringa. 

  • Tid: Kort 2-4 timar
  • Starthøgde: 585 moh.
  • Sesong: Desember - april
  • Himmelretning: Aust
  • Stigning: 195 høgdemeter
  • Terrengformasjon: Side
  • Brattaste punkt: 22-24 grader (650-690 moh.)  
  • Vanskegrad: Lett. Stor jamn side med svak helling. Vanlegvis grei skog. Det er mindre bratt helling og du vil ved normale tilhøve stoppe med ein gong etter eit fall. Det kan likevel vere farleg å falle. Ved spesielle tilhøve, som t.d. ved glasert skare, kan ei utgliding eller eit fall utgjere ein risiko.