6.2.1 OPP VIA FJELLTJØNNA UTFORDRANDE, E1, GV

Frå parkeringa går du nordover til du passerer Fjelltjønna, og deretter går du eit lite stykke nordaust mot ryggformasjonen du skal følgje vidare i nordvestleg retning. Når terrenget vert ­slakare, legg du sporet nordover mot toppen av fjellrekka og deretter austover mot Ørnafjellet på 1209 moh. 

Nedkøyring: Ein kan nytte same ruta ned som opp, men det er mange alternative ruter du kan velje i mellom Ørnafjellet og høgda på 1125 moh. langs Rimmane. 

  • Tid: Kort 2-4 timar
  • Starthøgde: 535 moh.
  • Sesong: Desember - april
  • Himmelretning: Sør
  • Stigning: 680 høgdemeter
  • Terrengformasjon: Side
  • Brattaste punkt: 27-32 grader (1000-1100 moh.)
  • Tips: Kan leggast opp som rundtur til Blåfjellet. 
  • Vanskegrad: Ganske vanskeleg. Det er mindre bratt helling og du vil ved normale tilhøve stoppe med ein gong etter eit fall. Det kan likevel vere farleg å falle. Ved spesielle tilhøve, som t.d. ved glasert skare, kan ei utgliding eller eit fall utgjere ein risiko.