5.2.1 Opp via Storebotnen Enkelt, E1, LV

Frå Husbakke går du eit par hundre meter langs traktorvegen som går til Ytre Sandalsstøylen. Fortset via dyrka mark i sørvestleg retning til du kjem over skoggrensa. Etter skoggrensa går du langs ein brei ryggformasjon opp til toppunktet. 

Nedkøyring: Det er vanleg å køyre ned same ruta som du går opp.

 • Tid: Kort 2-4 timar

 • Starthøgde: 330 moh. 

 • Sesong: Desember - mai

 • Himmelretning: Nordaust

 • Stigning: 860 høgdemeter

 • Terrengformasjon: Side

 • Brattaste punkt: 29-31 grader (960-1050 moh.)

 • Tips: Dersom det er lite snø lengst nede, kan du følgje traktorvegen som fører opp til Nonsnipestøylen. 

 • Vanskegrad: Litt vanskeleg. Litt brattare terreng med smale passasjar, tettare skog eller trongare terreng. Det er mindre bratt helling og du vil ved normale tilhøve stoppe med ein gong etter eit fall. Det kan likevel vere farleg å falle. Ved spesielle tilhøve, som t.d. ved glasert skare, kan ei utgliding eller eit fall utgjere ein risiko.

5.2.2 Ned via Ytre Sanddalsstøylen Enkelt, E1, LV

Frå toppen køyrer du austover ned fjellsida mot Ytre Sanddalsstøylen. Frå skoggrensa og ned til stølen er det relativt open bjørkeskog som gjer at du kan leike deg med svingar og hopp i passande bratt terreng. Frå stølen siglar du ned skogsvegen til parkeringsplassen.

 • Sesong: Desember - mai

 • Himmelretning: Søraust

 • Fall: 860 høgdemeter

 • Terrengformasjon: Side

 • Brattaste punkt: 25-30 grader (i korte heng mellom 1100-750 moh.)

 • Vanskegrad: Litt vanskeleg. Litt brattare terreng med smale passasjar, tettare skog eller trongare terreng. Det er mindre bratt helling og du vil ved normale tilhøve stoppe med ein gong etter eit fall. Det kan likevel vere farleg å falle. Ved spesielle tilhøve, som t.d. ved glasert skare, kan ei utgliding eller eit fall utgjere ein risiko.