Lengst vest kan du boltre deg i heisbasert laussnøkøyring i Jølster Skisenter, medan du lenger aust kan finne utfordringar i brefall og renneformasjonar.

Området serverer nokre av dei mest besøkte og kjende skitoppane i Sunnfjord, men har også fleire mindre kjende fjell og nedkøyringar med høg kvalitet på menyen.