4.10.1 Opp via Bings Gryte Komplekst, E2, V

Frå Fonn følgjer du sørsida av elva til like forbi foten av Gallen. Hald fram opp ryggen mot sørvest langs sommarstien, til du er forbi det brattaste terrenget i dalen aust for deg. Skrå deretter oppover sida og rett sør for Litlenyken via 1658 moh. til Bings gryte. Fortsett langs ryggen vidare nordaustover, og drei deretter rett nordover for å nå nedkøyringa Ned ved Geitafjellet.

 • Tid: Lang 5-10 timar

 • Starthøgde: 310 moh.

 • Sesong: Mars - mai 

 • Himmelretning: Nord og nordvest

 • Stigning: 1470 høgdemeter 

 • Terrengformasjon: Side

 • Brattaste punkt: 38-42 grader (780-820 moh.), 35-40 (580-710 moh.), parti med 30-35 grader (710-1080 moh.)

 • Utstyr: Breutstyr

 • Farar: Heile Tverrdalen er ei terrengfelle med utløpssoner frå dei fleste himmelretningar. Nattefrost og tidleg start, ofte kalla ”alpin start” er naudsynt. Delar av ruta går på snødekt bre.

 • Vanskegrad: Vanskeleg. 30 – 35 grader flankar, vedvarande eller med korte parti på 35 – 40 grader. Terrengformer, hamrar/klipper, smale parti, skog og breterreng kan påverke grada. Utgliding er sannsynleg. Terrenget har nokre brattare parti der du kan skli etter fall. Steinar, hamrar eller tett skog kan også utgjere risiko. Om snøen er hard kan du under oppstigninga måtte bruke skarejarn, eller måtte gå på skoa. Utgliding eller fall kan ved nokre tilhøve utgjere betydeleg risiko.

4.10.2 Ned ved Geitafjellet Komplekst, E2, V

Frå breplatået legg du sporet ned breen rett nord om Geitafjellet. Du fortset ned dalen som er avgrensa av sidemorener på begge sider. Når desse morenene blir mindre tydelege traverserer du over den vestlegaste morenen og køyrer ned sida nær Hovdeskrednibba. Vidare fortset du ut Tverrdalen på sørsida av Tverrelva og tilbake til parkeringa.

Alternativ oppstigning: Denne ruta er òg vanleg å nytte som oppstigning. Du følgjer då same ruta til like før innsteget på breen. Her går du nordover og rundar nord om hammaren som ligg nord for Geitafjellet. Vidare rundar du tilbake mot aust til breplatået over Geitafjellet.

 • Tid: Lang 5-10 timar

 • Starthøgde: 310 moh.

 • Sesong: Mars - mai 

 • Himmelretning: Sør og sørvest  

 • Fall: 1470 høgdemeter 

 • Terrengformasjon: Side

 • Brattaste punkt: 32-37 grader (1620-1500 moh.), 27-32 grader (1060-750 moh.), 25-28 grader (1500-1250 moh.)   

 • Tips: Denne ruta er like vanleg å nytte på veg opp som Opp via Bings gryte. Sjå an snøforhold i Tverrdalen før du bestemmer deg. For ein fin rundtur i Tverrdalen følgjer du ruta Opp via Bings gryte

 • Utstyr: Breutstyr 

 • Farar: Heile Tverrdalen er ei terrengfelle med utløpssoner frå dei fleste himmelretningar. Du bør avgrense eksponeringstida her. Det første brefallet har som oftast store og opne sprekker. Terrenget ned mot Tverrdalen er bratt sva og der kan vere store sigesprekker

 • Vanskegrad: Vanskeleg. 30 – 35 grader flankar, vedvarande eller med korte parti på 35 – 40 grader. Terrengformer, hamrar/klipper, smale parti, skog og breterreng kan påverke grada. Utgliding er sannsynleg. Terrenget har nokre brattare parti der du kan skli etter fall. Steinar, hamrar eller tett skog kan også utgjere risiko. Om snøen er hard kan du under oppstigninga måtte bruke skarejarn, eller måtte gå på skoa. Utgliding eller fall kan ved nokre tilhøve utgjere betydeleg risiko.