Snøen ligg gjerne lenge utover våren og gjer Johannesberg til ein glimrande vårskitur.

Tilkomst/parkering: Frå Førde køyrer du E39 til Moskog og tek av til fv13 mot Balestrand. Denne vegen går vidare mot Gaularfjellet.

Du kan og komme deg til Gaularfjellet ved å køyre av E39 på Sande og inn på fv13 her. Gaularfjellet vert ofte vinterstengd ved Langestølen, som ligg ein km aust for Byttevatnet.

Du kan parkere og starte turen ved bommen her. På våren vert vegen ofte brøytt fram til Kviteforklefossen, som er om lag ein km vest for Nystølsvatnet.

Her er det parkeringsplass på sørsida av fylkesvegen.

 • Sesong: Mars - juni

 • Stigning: 940 høgdemeter

 • Fall: 940 høgdemeter

 • Lengd: 14,2 km

 • Utstyr: Stegjern og isøks ved isete forhold ved siste oppstigning mot toppen

 • Kart: Norge-serien: Førde 1:50.000

 • Tips: Når vegen over Gaularfjellet er opna  kan du starte turen frå vegen mot Torsnesstølen

8.2.1 Opp via Flatfjellet Utfordrande, E1, GV

Ved turstart ved Langestølen følgjer du fv13 austover til du tek av ved parkeringsplassen til starten av "Fossestien" mot Torsnesstølen.

Du kryssar elva og held fram i sørleg retning mot toppen av skaret på 764 moh. Denne er markert med ein stor varde, og du får utsikt til Skarvatn og den gamle ferdselsvegen mellom Sunnfjord og Sogn gjennom Sværaskaret.

Den tyngste delen av turen går frå varden og  sørvest til du når toppen av Flatfjellet. Frå Flatfjellet går vegen sørover i lett kupert terreng.

Like før toppunktet, i søkket når du har passert høgde 1328 moh., reiser det seg eit bratt heng på 50 høgdemeter. Du går opp bratthenget på høgre side.

Her vel dei fleste å ta av seg skia for å nå toppen. 

Heimtur: Du følgjer same ruta ned som opp. 

 • Starthøgde: 695 moh. ved Torsnesstølen (520 moh ved bommen ved Langestølen)

 • Stigning: 841 høgdemeter frå Torsnesstølen til Johannesberg

 • Fall: 99 høgdemeter frå Torsnesstølen til Johannesberg

 • Lengd: 7,1 km frå Torsnesstølen til Johannesberg

 • Brattaste punkt: 25-28 grader (860-1050 moh.), 32-44 grader (1330-1370 moh.)

 • Tips: Flatfjellet eignar seg også som topptur, der du kan velje mellom fleire nedkøyringar med ulike vanskegradar. Med toppturutstyr finn du og ei utfordrande nedkøyring sør for toppen, ned mot Dalsdalen

 • Farar: Utgliding ved skavl som kan danne seg i det bratte henget før toppen.

 • Vanskegrad: Ganske vanskeleg. 25 – 30 grader vedvarande flankar eller med korte parti over 30 grader. Terrengformer og skog kan påverke grada. Liten sjanse for utgliding. Det er mindre bratt helling og du vil ved normale tilhøve stoppe med ein gong etter eit fall. Det kan likevel vere farleg å falle. Ved spesielle tilhøve, som t.d. ved glasert skare, kan ei utgliding eller eit fall utgjere ein risiko.

Frå Toppturar i Sunnfjord
Frå Toppturar i Sunnfjord