Følg beskrivelse for oppturen til Søre Klauva. Fra toppvarden følges ryggen rett nordover og ned i skaret mellom Søre Klauva og Klauva. Partiet ned kan ofte være avblåst og isete. Ikke nøl med å sette på stegjern.

Fra toppen av Klauva byr det seg ofte en nydelig nedkjøring på ca 200 høydemeter. Partiet kan være skredutsatt. Traverser flanken bort mot punkt 1377 moh, opp på ryggen og fortsett på sørsiden, under punkt 1377 moh og videre ned til en stor flate på ryggen (før punkt 1290 moh). Herfra er det vanlig å sette skia på sekken. Vurder om det er nødvendig å bruke stegjern og isøks videre mot toppen.

Når: Mars – april. 

Tid: Lang 6-10 t 

Høydemetre: 1780 hm

Lengde: 8,1 km til Kirketaket

Bratteste parti: 45 grader 40 m. ned fra Søre Klauva. 40 grader 120 m. ned fra Klauva

Faremomenter: Skred. Vær spesielt oppmerksom på den østvendte flanken ned fra Klauva. Her kan det gå store skred. Spesielt etter kraftig vær fra sør og vestlige retninger. Flanken som må krysses for å komme bort mot punkt 1377 moh kan også være utsatt og bør krysses så høyt som mulig.

Skavler. Eggen fra punkt 1290 moh til toppen av Kirketaket er ofte pregete av store skavler som henger ut over den bratte Nordøstveggen. Vær forsiktig med å gå utenfor der du ser det stikker opp stein.

Utstyr: Stegjern og isøks er obligatorisk

Tips: Turen kan gjøres hele vinteren, men på grunn av at det er flere utsatte partier, er det en fordel om det er en god såle i snøen. Turen gjøres oftest sent i mars eller april.

Når du skal krysse flanken bort mot punkt 1377 moh kan det være lurt å vinne litt høyde i forkant slik at du kan ha fart inn i flanken og krysse det mest utsatte partiet raskt.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Se samleartikkel med flere turforslag i Isfjorden

Se alle sakene om toppturer i Romsdalen