For eksempel kan mye av det samme gjøres som en rundtur også slik som Ola Hovdenak og Knut Inge Orset gjorde en maidag i 2017. De gikk inn Søredalen og opp på sørsiden av Gjuratinden, videre inn dalen og opp til Hauduken (hovedtoppen) for så å følge eggen tilbake til Hoemtinden. 

Det er utallige muligheter, mye av gleden ligger i å finne turer som henger sammen og gjerne følge sola, slik at man i størst mulig grad får lang da til fjells i god og trygg snø hele dagen.

2.18.1 Gjuratinden – Hauduken – Hoemtinden / E3 / MV

Turen følger beskrivelsen som til Gjuratinden. Fra ryggen på 1550 moh blir det en tur/retur til toppen av Gjuratinden og tilbake til ryggen igjen. Videre fortsett langs ryggen sørover.

Skiene må etter hvert på sekken når eggen blir smalere. Avhengig av snøforholdene er det noen passasjer som krever litt klyving for å gjøre den første delen.

Etter hvert blir ryggen bredere igjen og det blir skiterreng bort til 1589 moh og nedfart til 1434 moh. Herfra er det bratt, SV vendt flanke opp til 1616 moh. Her er det greit å ikke ha for mye varme i snøen.

Videre bortover ryggen i artig skiterreng og store omgivelser til punkt 1619 og ned til sadelen under Hauduken på ca 1500 moh. (Her er det en mulig escape ned til Svartevatnet.)

Vider en moderat stigning opp til Haudukens nordtopp. Om du vil over til hovedtoppen krever dette klyving langs eggen i luftige omgivelser.

Ryggen nordover mot Hoemtinden kan ved gode snøforhold kjøres på ski ned til skaret sør for 1631 moh. Herfra er det et kort, bratt opptak før eggen legger seg.

Avhengig av forholden er det gåing og litt klyving resten av ryggen bort til Hoemtinden. Følg en av snørennene opp og kryss etter hvert over i vestsiden. Klyving for å komme helt opp til toppen.

Nedfarten fra Hoemtinden er jevnt bratt 35 – 45 grader ned til Svartevatnet. Herfra er det litt opp og ned og travers bort til vann 1036 moh før det er knappe 300 høydemeter opp i Hoemskaret og fint skiterreng tilbake til bilen.

Når: April – mai

Tid: Lang 8-12 timer

Høydemetre: 2800 – 3000 høydemeter avhengig av sporvalg

Lengde: ca 16,3 km t/r

Faremomenter: Mye av turen går i bratt terreng. De bratteste passasjene er på ryggen S for Gjuratinden, mellom Hauduken toppene og siste biten mot Hoemtinden. 

Skred. Store deler av turen går gjennom skredterreng og bør bare gjøres på dager med stabil og forutsigbar snø.

Utglidning. Mye av turen må gjøres med skiene på sekken, langs bratte rygger og egger. 

Utglidning eller fall vil kunne få fatale konsekvenser og turen bør bare gjøres av kompetente alpinister. 

Utstyr: Stegjern, isøks, sikringsutstyr

Tips: Turen krever en tidlig start for å få god og trygg snø på de utsatte passasjene. 

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Se samleartikkel med flere turforslag i Isfjorden

Se alle sakene om toppturer i Romsdalen