Turen kan også gjøres fra Hoem, men krever da båtskyss over Eikesdalsvatnet. En eksotisk variant kan være å padle kajakk over vatnet. 

Atkomst/parkering: Fra Isfjorden sentrum kjører du til Grøvdal (ca 8 km). Herfra er det bomvei inn til Rabben (2 km). Parker her (160 moh).

Opp 2.17.1 Normalveien 

Fra parkeringen følger du omtrent samme rute som sommerstien til Hoemskaret. Ta opp bjørkeskogen bak hyttene og følg ryggen sør for elva, forbi Førhaugsteinan og ut på flaten (550 moh). Herfra velges ryggformasjonen midt i dalen opp til neste flate (780 moh).

Videre velges linje etter hvor det er minst skredutsatt – fra nordsiden av Gjuratinden eller sørvestsiden av Vesttoppen på Nyheitinden. 

Fra Hoemskaret er det nedkjøring ca 300 høydemeter forbi vann 1036 moh og ut på flaten bak 1003 moh. Her er det på med fellene igjen for oppstigning til sadelen V for 1138 moh og videre ned til Svartevatnet 1075 moh. 

Herfra er det vanlig å ta sikte på der nordryggen kommer inn på hovedtoppen og krysse seg opp neste 600 høydemeter med jevn, bratt stigning. Det er noen svake ryggformasjoner som kan benyttes, men ellers er det lite terreng som skjermer.

Forholdene bør være trygge i forhold til skred og det bør være myk nok snø til at skiene får godt feste. Det er vanlig å sette igjen skiene litt under toppen.

Avhengig av snøforholdene følges nordryggen til topps, evt kan man runde over til vestflanken. Stegjern og isøks er påkrevd.

Tid: Lang 8 – 12 timer 

Høydemetre: 1880 hm

Lengde: 9,8 km

Bratteste parti: 30 – 35 grader 800 – 940 moh. 30 – 35 grader 1140 – 1060 moh. 32 – 37 grader 1020 – 1100 moh. 30 – 45 grader 1100 – 1720 moh

Faremomenter: Skred. Store deler av turen opp til Hoemskaret går gjennom utløpsområder. Videre ned og bort til Svartevatnet må man gjennom to bratte heng som kan være skredutsatte. Vestsiden på Hoemtinden er jevnt bratt og hele siden er skredterreng.

Turen anbefales gjennomført på vårsnø i godt vær.

Utstyr: Isøks, Stegjern, Evt Sikringsutstyr for toppen.

Tips: Turen krever en tidlig start for å få trygg og god snø på store deler av turen.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Se samleartikkel med flere turforslag i Isfjorden

Ned 2.17.1 Normalveien / E3 / mv

Følger i hovedtrekk samme vei som opp.

Når: April – mai. 

Faremomenter: Skred. Som for oppturen.

Himmelretning: Vest

Høydemetre: 1880 høydemeter

Bratteste parti: 30 – 45 grader 1720 – 1100 moh. Samme som for oppturen.. 32 – 37 grader 1100 – 1020 moh. 30 – 35 grader 1060 – 1140 moh. 30 – 35 grader 940 moh – 800 moh

Tips: Turen anbefales i godt vær på vårsnø, helst etter en klar natt. Sent på ettermiddagen kan snøen bli råtten i siste partiet ned mot Rabben.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Se alle sakene om toppturer i Romsdalen