En kan også gjøre deler av turen som en alternativ oppstigning til Mjølvafjellet. Da får man en krevende tur opp og mulighet for flere flotte nedfarter.

Turen kan gjøres både fra Venjedalen og fra Åndalsnes. Begge varianter er krevende og luftige.

2.31.1 Romsdalseggen 

Turen starter på Åndalsnes (50 m nord for innslaget til Nebbetunellen). Sett skia på sekken og følg turstien til Nesaksla (noen bratte passasjer, kan være behov for stegjern dersom det er hardt og isete).

Fra toppen av Nesaksla er det skiterreng bort til Høgaksla (991 moh), videre må du av og på med skiene for å forsere noen passasjer langs egg og rygg bort til Mjelvaskaret (toppen av Mjelvarenna), deretter skiterreng til Mjølvafjellet. Herfra går det bratt egg ned til Halsaskaret.

Her kan dyktige skikjørere på gode forhold kjøre på nordsiden av eggen, alternativ sette skiene på sekken og klyve ned (her er det vanlig å bruke tau når det er vanskelige forhold).

Videre følges nordflanken opp til topp 1178 moh. Herfra er ryggen stor og slak bort til toppen av Blånebba. Velg nedfart som passer til eget ferdighetsnivå og snøforhold.

Utsyr: Stegjern, isøks, sikringsutstyr

Når: Mars – mai

Turen anbefales i godt vær på vårsnø. Med forutsigbar solpåvirking vil du kunne få godt steg i snøen i de bratte og luftige passasjene.

Tid: Lang 5-8 timer

Høydemetre: 1300 hm

Lengde: 12 km om Blånebba

Bratteste parti: 45 grader. Passasjer ned fra Mjølvafjellet og opp fra Halsaskaret mot punkt 1178 moh.

Faremomenter: Skred. Flere passasjer ned i Halsaskaret og opp igjen er bratte og utsatte for skred.

Utglidning. Vær oppmerksom på turen opp til Nesaksla. Denne er mye i bruk også vinterstid. Tidlig på dagen han det være hardt og isete i sporene og glatt for skisko. Ikke nøl med å benytte stegjern.

Langs eggen er det flere passasjer som er utsatt for fall eller utglidning. Bruk god tid til å tråkke eller hogge gode spor dersom det er nødvendig. 

Tips: Sett gjerne en bil i Venjedalen eller i Liabygda i forkant. Om ikke må du bestille drosje eller haike.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Romdalseggen-Toppturer-i-Romsdalen-2
På vei opp Halsaskaret. Foto: Matti Bernitz

Se samleartikkel med flere turforslag i Isfjorden

Se alle sakene om toppturer i Romsdalen