Atkomst/parkering: Kjør opp Venjedalen (bomvei) og parker ved Venjedalssetra (380 moh).

OPP 2.27.1 normalveien 

Fra parkeringen går du sørover og følger merking for Romsdalseggen. Her er det ryddet glenner i skogen på nordsiden av Tverrelva.

Oppe på flaten mellom Blånebba og Storhesten holder du mot vest i slak stigning til du finner nordøstflanken som fører opp til det laveste punktet på ryggen mellom Blånebba og topp 1178 moh. Et godt spor vil følge slakeste vei opp flanken. 

Fra midten av flanken er det to veier videre opp Blånebba. En kan enten fortsette rett opp, gjennom topphenget. Her kan det legge seg godt ut med snø og siste del av henget er ofte opp mot 40 grader bratt. 

Alternativt kan man fra ca 1000 moh skrå nordover og ut på neste ryggformasjon. Denne er noe slakere i toppen. 

Videre følges den store ryggen mot øst til topps. Nyt utsikten.

Tid: Middels 3-6 timer

Høydemetre: 950 hm

Lengde: 4 km

Bratteste parti: 35 – 40 grader 1100 moh – 1150 moh

Faremomenter: Skred. Vær oppmerksom i topphenget før ryggen. Dette ligger utsatt til for å få fersk vindtransport av snø. Det er også mange mindre heng i flanken som er over 30 grader. 

Turen anbefales ikke ved fare for naturlig utløste skred eller ved vedvarende svake lag i snødekket (fjernutløsing).

Skavl. Nordsiden av ryggen mot toppen kan ha store skavler. Sjekk når du går opp nordøstflanken hvor de befinner seg. Det er vanskelig å se når du er oppe på ryggen.

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

Se samleartikkel med flere turforslag i Isfjorden

Blånebba-Toppturer-i-Romsdalen-2
Drømmeforhold ned Nordryggen. Foto: Ståle Johan Aklestad

NED 2.27.1 NORDØSTFLANKEN (normalveien) / E1 / GV

Følger i hovedsak samme vei som opp.

Når: Mars – april

Faremomenter: Skred. Vær påpasselig i topphenget og følg eventuelt linjen fra oppturen det øverste, bratte partiet.

Himmelretning: Nordøst og øst

Høydemetre: 950 høydemeter

Bratteste parti: 35 – 40 grader 1150 – 1100 moh

Tips: Dette er en fin tur å gjøre etter moderate snøfall. Dersom det ikke blåser mye kan snøen holde seg lenge i nordøstflanken. Sent på sesongen blir det fort råtten snø i siste henget ned mot parkeringen dersom det er godt og varmt.

Om du gjør turen sent på sesongen vil det ofte være best forhold tidlig på formiddagen.

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

LES OGSÅ: Turbeskrivelse Store Venjetind

Blånebba-Toppturer-i-Romsdalen-3
Moderat tur i ville omgivleser. Her på vei opp ryggen mot toppen med Trollveggen og Romsdalshorn midt imot. Foto: Einar Engdal

NED 2.27.2 NORDRYGGEN / E3 / MV

En krevende nedfart som gir bratt og jevn kjøring fra topp til parkering. Det er ofte vanskeligere å vurdere snøkvaliteten enn å kjøre linjen og konsekvensen av å vurdere feil vil være høy.

Nedkjøringen starter mellom Blånebbas to horn og følger en renneformasjon som senere går over i flanke. På ca 1050 moh kan man enten fortsette svakt mot høyre og kjøre en bratt nordøstvendt flanke mellom klippeparti eller ta til venstre, ut en rampe mot en stor og mer moderat renne i nordhellingen.

Det første alternativet er brattest og gir mulighet for soltint snø, det siste alternativet er noe slakere (dersom du treffer rett rampen) og kan gi mulighet for tørr snø. 

Når: Mars – mai

Faremomenter: Skred. Siden mye av renna er nordvendt, går snøomvandlingen saktere her enn i sørhellinger. Terrenget er utsatt og et skred vil gå over klippefremspring og langt nedover. Nedfarten bør gjøres på vårsnø eller når vintersnøen er spesielt stabil.

Utglidning. Terrenget er bratt og omgitt av klippefremspring. Vær derfor sikker på at ferdighetene står i forhold til forholdene.

Himmelretning: Nord, nordøst, øst

Høydemetre: 950 høydemeter

Bratteste parti: 38 – 43 grader 1280 moh – 840 moh. 45 grader pass.

Tips: Sjekk forholdene på Nordryggen når du går under denne på tur opp. Legg også merke til hvor klippefremspringene er. På vei ned kan noen av partiene oppleves som konvekse og uoversiktlige. 

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Se alle sakene om toppturer i Romsdalen