Men bak en liten rygg ligger en stor flanke som holder lenge på snøen og gir 750 høydemeter med jevn og bratt kjøring.

Atkomst/parkering: Hellerøra (øvre Kavli)

Opp 2.7.1 Sørryggen 

Følg beskrivelsen til Søre Klauva. Herfra går det bratt ned til skaret mot Klauva og det kan ofte være avblåst og hardt her. Bruk stegjern og øks om nødvendig. Videre følges Sørryggen til topps.

Tid: Lang 4-8 timer. 

Høydemetre: 1500 hm.

Lengde: 6,1 km

Bratteste parti: 45 grader 40 m. ned fra Søre Klauva.

Faremomenter: Utglidning. Vær oppmerksom i nordsiden på Søre Klauva. Her kan det være bratt og hardt.

Utsyr: Stegjern, isøks. Skarejern kan være fint å bruke opp til begge toppene.

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

Se flere saker om toppturer i Romsdalen

Klauva-Toppturer-i-Romsdalen-2
Vestsiden på Klauva kan ha fine forhold etter snøfall sent på sesongen. Foto: Nils Nielsen

Ned 2.7.2 Vestsiden / E2 / MV

Fra toppen kjører du litt mot nord for å finne det mest skjermede partiet av flanken. Her blir det også lettere å få oversikt over terrenget videre.

Videre venter 750 meter med jevnt bratt kjøring (35 grader i snitt) før man kan traversere over mot Svartevatnet og videre 50 høydemeter opp i Loftskardet. Videre er det slakt terreng tilbake til parkeringen.

Når: Mars – april.

Faremomenter: Skred. Flanken er stor og med få terrengformasjoner som gir beskyttelse. Det kan legge seg opp store mengder snø her, spesielt etter vind fra sørlige retninger.

Himmelretning: Vest

Lengde nedkjøring: 1400 m

Bratteste parti: 37 – 45 grader 200 m (1480 moh – 1280 moh). 38 – 45 grader 260 m (1120 moh – 860 moh)

Tips: Turen egner seg best etter moderate snøfall på godt underlag sent på sesongen.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Se samleartikkel med flere turforslag i Isfjorden