1. PARKERING
For hver sesong er det flere som begynner å gå topptur. Det har ført til små og litt større konflikter rundt parkering de siste årene. Noen steder opparbeides og brøytes parkeringsplasser spesielt for toppturfolk, men det vanligste er at vi er helt avhengige av velvilje fra grunneiere og de som bor der turen starter. Den viktigste oppfordringen er å ta hensyn. Ikke ta opp unødig plass. Spør grunneier eller de som bor der du vil parkere, dersom du er i tvil. I stedet for å ta deg til rette, parkér heller et stykke unna på et sted hvor du er sikker på at du ikke at du står i veien.