Med aktivitetssonene ønsker vi å bidra til at flere kommer seg ut. Det er ikke en uthuling av Markaloven, det blir en stadfesting av det sterke vernet Marka har hatt, og skal fortsette å ha.
Vi tror at jo flere som aktivt bruker Marka, jo større oppslutning har et sterkt vern av Marka. Raymond Johansens frykt for en rasering av Østmarka i Dagbladet 25/8 er derfor både usaklig og ubegrunnet.
Oslofolk har et sterkt engasjement for Marka. Marka er vår felles grønne tumleplass. For mange Osloborgere er det her vi finner ro, naturopplevelser eller er aktive med familie og venner. Byrådets mål er å åpne opp Marka for enda flere. Det er det som er bakgrunnen for vårt forslag til ny kommuneplan, der vi tar til orde for «aktivitetssoner» i inngangen til Marka.