I Dagbladet 27. august forsøker Guri Melby og Stian Berger Røsland å svare dem som frykter at de nye aktivitetssonene vil rasere Oslomarka. Miljøpartiet De Grønne er imidlertid fortsatt bekymret for manglende avklaring av hva dette vedtaket egentlig betyr, og vi går sterkt imot aktivitetssonene slik de er foreslått i dag.