I et verneforslag skriver Fylkesmannen blant annet følgende: 

 – Verneformålet for områdene står i fokus slik at det naturlige og urørte preget bevares, og det enkle friluftslivet gis prioritet i disse utvalgte områdene. Det er den verdien man søker å ta vare på for markas brukere med vern av områder etter markaloven § 11.

– Med dette både bryter og misbruker de Markaloven. Markalovens paragraf 11 kom på plass sammen med resten av loven i 2009. Dens hensikt er å verne spesielle områder, ikke fra aktivt friluftsliv, men til glede for det og idretten.  Denne paragrafen har nå Fylkesmannen i Oslo og Akershus, med støtte fra friluftsorganisasjonen Østmarkas Venner og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus brukt som stråmann i kampen om å få terrengsyklistene ut av Marka, skriver Terrengsykkel.