I et verneforslag skriver Fylkesmannen blant annet følgende: 

 – Verneformålet for områdene står i fokus slik at det naturlige og urørte preget bevares, og det enkle friluftslivet gis prioritet i disse utvalgte områdene. Det er den verdien man søker å ta vare på for markas brukere med vern av områder etter markaloven § 11.