– Jeg er opptatt av at marka både skal vernes og brukes, og ikke bare benyttes til det tradisjonelle friluftslivet, sier Guri Melby (V), Byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

Forslaget om aktivietssoner ligger i den nye kommuneplanen hvor man «I Markas randsone mot byggesonen avgrenses en «aktivitetssone» med bestemmelser som åpner for tilrettelegging for utendørs aktiviteter og friluftsliv». Randsone betyr områdene tettest inntil byen.

LES OGSÅ: Nordmarka - guide til Oslos stiparadis

Aktivitetssoner betyr steder i Oslomarka der det skal gjøres lettere å søke om, og få godkjent, bygg og byggeprosesser til aktivitet i de områdene av marka som er striplet i kartet nedenfor. På den måten ønsker de borgerlige partiene å tilrettelegge for aktivitet utover de tradisjonelle friluftsaktivitetene i Oslomarka.

– Hvilke restriksjoner vil bli gitt til det som i tilfellet vil bygges?

– Det vil ikke være slik at det frislipp og at man sier ja til alle typer anlegg, men vi vil forenkle søkeprosessen i de områdene i marka, slik at de som vil drive stisykling, og legge noen planker, ikke må gjennom en lang og tungvint prosess, sier Melby. 

Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne ønsker på sin side ikke slike aktivitetssoner, og mener det er uklart hva som vil tillates og ikke i en slik prosess.

«Ingen skal få rasere marka» 

I en kronikk i Dagbladet slår Arbeiderpartiets Raymond Johansen kraftig tilbake, og mener aktivitetssonene vil bidra til «rasering av oslomarka». Det får Melby til å reagere.

– De er gammeldagse, sprer feilinformasjon og unødvendig frykt. Oslo kommune kjøpte marka for at den skal brukes. Den tåler faktisk litt aktivitet.

I dagens lovgivning for Oslomarka (Markaloven) tillater enkelte tiltak dersom de er til det beste for idrett eller friluftsliv. De borgerlige partiene ønsker at søknader som faller inn under disse skal få en raskere søknadsprosess.

– Hva tenker man da om aktiviteter i resten av marka?

– Det vi tror er at man i randsonen kan gjøre tilrettelegging for å skjerme den øvrige marka for den hardeste bruken. Mange som driver med sykling vil få et godt tilbud i disse sonene, selv om de også får lov å bruke de andre delene, sier Melby.

LES OGSÅ: Oslosommer på sitt beste

kart-over-aktivitetssoner
kart-over-aktivitetssoner

Det er i de striplete linjene på dette kartet man nå vil ha aktivitetssoner. Foto: Oslo kommune

Hastverksarbeid

Bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Oslo, Harald A. Nissen, mener hele prosessen bærer preg av hastverksarbeid fra kommunens side. Slik den står i dag løser den ikke konflikten mellom de ulike brukergruppene av Marka, ifølge Nissen.

 – Vi har brukt lang tid på å få på plass Markaloven, og og MDG har programfestet at vi er imot aktivitetssoner. Skal vi ta en diskusjon om ulike brukergruppers interesser i Marka, bør den få en selvstendig og grundig behandling, og ikke bare bli et lite punkt i den store kommuneplanen, sier Nissen til Fri Flyt.

Han ber nå om at kommuneadvokaten kommer med en uttalelse i saken, som han karakteriserer som «lite gjennomarbeidet og underlig».

– Det burde være en separat høring hvor de interesse-partene som bør bli hørt skal bli hørt. Vi bruker føre-var-prinsippet. Ting man ikke vet konsekvensene av bør man gi bredere behandling slik at alle kan uttale seg i saken, mener Nissen.

LES OGSÅ: Ønsker sykkelforbud i Oslomarka

Vinglete

Melby, på sin side, mener Arbeiderpartiet snur kappen etter vinden og kun hører på de som kommer med hardest kritikk. I dette tilfellet har det vært sterke interesseorganisasjoner som Østmarkas venner.

– De skal selvfølgelig også bli lyttet til, men har har Arbeiderpartiet gått for den interessen som er sterkest nå, og det er veldig synd. Det er valgkamp, men det må gå an å holde på noen politiske prinsipper, sier Melby, som kaller Johansen for vinglete.

– Vi avga dette til Byrådet i april. Først nå, to uker før valget endrer de standpunkt, sier Melby.

Fri Flyt har gjort gjentatte forsøk på å få tak i Arbeiderpartiets Raymond Johansen for en kommentar uten å lykkes.