Faren for snøskred har fått stor oppmerksomhet i mange medier foran årets påske. Det er det god grunn til. Flere ras har allerede gått, og værforholdene har ført til stor skredfare.

Toppturbølgen de siste åra har dessuten ført til at mange flere går på ski i rasutsatte fjell.

Annonse

Norge har en god skredvarslingstjeneste i varsom.no, et nettsted som blir drevet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). De som sjekker varsom.no, får en god pekepinn om forholdene i mange norske fjellområder.

Dette er en lederartikkel fra Adresseavisa.

Dessverre har ikke NVE kapasitet til å gi daglige skredvarsler for alle fjell. Varslene er for eksempel svært mangelfulle for trønderske fjell mellom Trollheimen og Helgeland. I fjellene mellom disse to områdene kommer varsom.no med skredvarsel bare når faren er ekstra stor, det vil si på nivå fire og fem.

Populære fjellområder som Meråker, Sylan og Namdalen er dermed dårlig dekket av skredvarslene. Vi får ikke beskjed hvis skredfaren i Sylan er på nivå to eller tre. Det er beklagelig, for det kan være stor rasfare også på de nivåene. Det betyr at alle som går på ski i slike områder, må være ekstra påpasselige.

Vi forstår at ressursene ikke gjør det mulig med detaljerte varsel for fjell over hele landet, men det er vanskelig å forstå at ikke Sylan er bedre dekket. Manglende varsel kan føre til at enkelte blir uforsiktige.

Manglende varsel er uansett ingen unnskyldning. Det er først og fremst hver enkelt skiløper som har ansvar for å sjekke snøforhold og opptre fornuftig.

Vi unner alle å oppleve gleden ved å gå på ski i fjellet, men oppfordrer også skiløperne til å sette seg inn i de viktigste rådene for å unngå snøskred. NVE bør likevel vurdere om det er mulig å utvide varslene, slik at vi får beskjed om skredfaren i flere fjell enn i dag.