Det er ulike meninger om hva som menes å grave på stang når du har lokalisert den skredtatte.

Skal du grave på nedsiden 1,5 dybden til den skredtatte, eller skal du grave rett der du har funn med søkestang? Christer Lundberg Nes tok et dypdykk i flere ulike skredmiljøer for å finne de mest riktige svarene.