– Det er etablert en god kultur for å ha med skredutstyr i Norge, og i mange miljøer får en ikke være med på tur uten dette utstyret. Det er veldig bra! Spørsmålet er om vi kan klare å få til det samme når det gjelder grunnleggende kunnskap?

Det sier Bjørn Torleif Lia fra skredkompetanse.no. De digitale skredkursene på nettsiden er utviklet i samarbeid med Norges Vassdrags – og Energidirektorat (NVE, som driver skredvarslingen i Norge), og bygger på snøskredskolen til varsom.no.