Forfatter og skredekspert Kjetil Brattlien holdt nylig skredkurs for viderekomne. Kurset var heldigitalt, og gratis å være med på. Men rakk du ikke kurset, kan du heldigvis se det i reprise her.

Kurset ble arrangert i regi av DNT, og handlet om hvordan du undersøker snøens stabilitet og bruker det til å vurdere og gradere skredfare.

– Før påske holdt jeg en digital skredkveld for DNT med essensen av skredfaget for topptur og skitur. Det omhandlet basiskunnskap om skred og bruk av skredvarsel på varsom.no å tilpasse og gjennomføre turer på tryggest mulig måte, sier Brattlien og fortsetter:

– Nå skal jeg holde et videregående skredkurs som gir spesielt toppturfolket dybdekunnskap om skred som kan brukes til vurdering av skredfare på tur. Det handler blant annet om å gjenkjenne farlig lagdeling og å teste snøens stabilitet.

På kurset handlet det mye om å løfte deltakernes kunnskap om snø.

– Kunnskap om snøens stabilitet er nøkkelen til å forstå de gode regional skredvarslene på varsom.no og til å vurdere skredfaren lokalt. Målet er at folk flest vil løfte sin kunnskap om snø og skredfare mange hakk denne kvelden.

Rett før jul lanserte Kjetil Brattlien i en ny skredbok, med tittelen «Snøskred på 1-2-3». Boken inneholder enkle og oversiktelige regler skal skal gjøre at flere ka ta bedre valg når det er fare på ferde.

Se kurset her: